Ofisi zetu za mikoani

# Address Phone Email
1 S.L.P 318 SONGWE 0754 853794 rm.songwe@temesa.go.tz
2 S.L.P 3051 SAME KILIMANJARO 0767 524520 m.same@temesa.go.tz
3 S.L.P 465 KAHAMA SHINYANGA 0767 231343 zuhura.semboja@temesa.go.tz
4 TEMESA HOUSE Ploti Na.10 Bloki D Eneo la NCC Mtaa wa Tambukareli S.L.P 1075 Dodoma Namba za simu: +255 737 962496 Namba ya bure: 0800110379 Barua pepe: info@temesa.go.tz Tovuti: www.temesa.go.tz +255 737 962496 info@temesa.go.tz
5 S.L.P 691 Mwanza 0713 479574 rm.mwanza@temesa.go.tz
6 S.L.P 660 Ifakara 0717 072409 m.ifakala@temesa.go.tz
Tanzania Census 2022