Ujumbe wa Mtendaji Mkuu

Wakala wa Ufundi na Umeme (TEMESA) unajitahidi kutoa mazingira bora ya utumiaji wa huduma za umma unaochochea ushindani wa uchumi wa Tanzania. Kazi zetu za msingi ni pamoja na matengenezo ya magari, pikipiki na mitambo; ufungaji na matengenezo ya umeme, elektroniki, viyoyozi na majokofu na mifumo ya TEHAMA, huduma za vivuko na utoaji wa huduma za ushauri. TEMESA inatumia mbinu ya kimkakati ya wateja iliyokusudiwa kuboresha kuridhika kwa wateja kwa kuelewa maoni ya wateja, ufuatiliaji wa utendaji na kujibu mapungufu ya utendaji kwa wakati unaofaa na kwa ufanisi. Misingi yetu ya kazi ni pamoja na uadilifu, kufanya kazi kitimu, taaluma, uwajibikaji na uwazi. Tumechukua hatua zote muhimu ili kuhakikisha kuwa huduma zetu zinakuwa bora wakati wote na zinakuwa za hali ya juu na utoaji wa huduma wa haraka ili kupata faida ya ushindani.

TEMESA inatumia mpango mkakati ambao unapitia malengo mkakati nane ya kupatikana katika miaka mitano ijayo kutoka 2016/17 hadi 2020/21. Malengo haya yanaungana pamoja na Dira ya Maendeleo ya Kitaifa 2025 na Mpango wa Kitaifa wa Maendeleo wa Miaka Mitano wa 2016/17 - 2020/21. Kwa hivyo, katika kipindi cha miaka mitano, TEMESA itaelekeza juhudi zake katika kupunguza maambukizi ya VVU / UKIMWI na kuboresha huduma na kuunga mkono, kuhakikisha utekelezaji bora wa mikakati ya kitaifa ya kupambana na rushwa; kuongeza uimara wa kifedha; kuboresha huduma za uhandisi na miundombinu inayohusiana; kuboresha michakato ya biashara na huduma za msaada; kuongeza utawala bora na uwajibikaji; na hatimaye kuboresha usimamizi wa rasilimali watu.

Kwa hivyo ninafurahi kukualika kutembelea tovuti ya TEMESA ambayo hutoa habari mchanganyiko kuhusu bidhaa na huduma za wakala. Natumai kuwa tovuti hii itakusaidia na kukupa habari za kuvutia. Kwa kutumia tovuti hii, TEMESA inahakikishwa kuunganishwa na wateja wake na wadau. Unaalikwa pia kushiriki nasi kutoa ushauri katika maeneo yoyote ambayo yanaweza kuboreshwa kwa bidhaa na huduma bora zaidi. Tunakukaribisha sana.

Huduma bora kwa Fursa za Maendeleo

Bi. Monica A. Moshi

Kaimu Mtendaji Mkuu