Ofisi zetu za mikoani

# Address Phone Email
1 S.L.P 1163 KIGOMA 0755 647428 rm.kigoma@temesa.go.tz
2 S.L.P 3051 KILIMANJARO 0688 483714 rm.kilimanjaro@temesa.go.tz
3 S.L.P 1022 LINDI 0713 608924 rm.lindi@temesa.go.tz
4 S.L.P 9691 MAGOGONI 0767 509161 m.magogoni@temesa.go.tz
5 S.L.P 264 MANYARA 0759 931055 rm.manyara@temesa.go.tz
6 S.L.P 619 GEITA 0713 266401 rm.geita@temesa.go.tz
7 S.L.P 1782 MBEYA 0713 631613 rm.mbeya@temesa.go.tz
8 S.L.P 214 MOROGORO 0629 195351 rm.morogoro@temesa.go.tz
9 S.L.P 521 MTWARA 0754 082592 rm.mtwara@temesa.go.tz
10 S.L.P 691 MWANZA 0718 762177 rm.mwanza@temesa.go.tz
Tanzania Census 2022