Idara

Wakala wa Ufundi na Umeme (TEMESA) una Idara kuu tatu;

I. Idara ya Matengenezo na Huduma za Ufundi

2. Idara ya Uendeshaji na Ujenzi wa Vivuko

3. Idara ya Huduma Saidizi