Bodi ya Ushauri

1. Mhandisi. Deogratias C.B Nyanda- Mwenyekiti wa Bodi (TACT NYUMBU)

2.Bw. Clarence A. Haule- Mjumbe wa Bodi ( Shirika la Viwango Tanzania TBS)

3. Bw. Ahmed A. Kitara - Mjumbe wa Bodi ( SIDO)

4. Dokta. John P. Mahona- Mjumbe wa Bodi ( Chuo Cha Usafirishaji NIT)

5. Mhandisi. Evod M. Lyamuya- Mjumbe wa Bodi (Bodi ya Usajili wa Wahandisi Tanzania ERB)

6.Bi. Juliana E. Munisi- Mjumbe wa Bodi ( Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali)