Wasiliana nasi


Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania (TEMESA)

TEMESA HOUSE

2 Mtaa wa TEMESA

41104 Tambukareli,

S.L.P 1075,

DODOMA.

Namba za Simu: +255-737962496

Namba ya Bure: 0800110379

Barua Pepe :info@temesa.go.tz

Tovuti :www.temesa.go.tz